1. Kommandant
Markus Müller
2. Kommandant
Ernst Krojer